Tuotteet

Rakennusten lämpökuvaus

1-vaiheinen: Suoritetaan lämpökuvaus kohteen normaalissa käyttöilmanpaineessa. Näin saadaan selville rakennuksen lämpövuotoreitit.

tai

2-vaiheinen: Lämpökuvaus suoritetaan kohteen normaalissa ilmanpaineessa sekä tiiviysmittauslaitteisto avusteisesti alipaineistettuna 50 Pa alipaineessa. Näin saadaan selville kylmäsiltojen ja eristepuutteiden lisäksi myös ylimääräisenä energian kulutuksena näkyvät ilmavuotokohdat.

Tuote sopii mm. rakentajille, remontoijille ja asuntoansa myyville.

Tuote on mahdollista ottaa :

 • ilman raporttia (ongelmakohdat ositetaan suoraan kohteessa)
 • perusraportilla (raportti sisältää lämpövuotokohdat ilman syvempää analyysiä)
 • laajalla raportilla (raportti sisältää laajemman analyysin lämpövuotokohdista ja rakennuksen lämpöteknisestä toiminnasta sekä mahdollisista korjaus tavoista. Tutkimus ja raportti käy todisteena esim. oikeudessa sekä myös todisteena asunnon lämpöteknisestä kunnosta asuntokauppoja tehdessä). Mikäli tutkimusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudessa tulee asiasta sopia etukäteen tutkimuksen tekijän kanssa.

 • Lämmityskaapeleiden ja -putkien paikannus

  Kohteessa suoritetaan lämpökuvaus lämmityskaapeleiden paikantamiseksi. Kuvaus suoritetaan kohteen normaalissa ilmanpaineessa. Noin tunti (tai miten sovittu) ennen tutkimuksen sovittua ajankohtaa tulee lämmitys kytkeä päälle. Näin saadaan riittävä lämpötilaero kylmien ja lämpimien kohtien välille, jotta putket voidaan paikantaa.

  Tuote sopii mm. rakentajille, remontoijille sekä koneiden ja laitteiden asentajille tilanteisiin, milloin lattiassa on lämmityskaapelita/putkia ja lattiaan täytyy tehdä reikiä erilaisia asennuksia varten.


  Rakennusten tiiviysmittaus

  Tiiviysmittaus: suoritettan kohteessa standardin SFS-EN 13829 mukainen tiiviystutkimus. Uusissa taloissa suositellaan tehtäväksi, kun kaikki ulkovaipan ilmanpitävyyteen vaikuttavat rakennustyöt on tehty valmiiksi, mutta vaipan lisätiivistäminen on vielä mahdollista suorittaa. Tilaajalle toimitetaan vaatimukset täyttävä raportti, mistä selviää mm.rakennuksen ilmanvuotoluku qE50 rakennuksen vaipan suhteen.

  Tuote sopii asiakkaille, jotka tarvitsevat viranomaisille todistuksen energiaselvitystä tai energiatodistusta varten. Ilmavuotolukusta voi päätellä myös rakennuksen rakennusfysikaalisen kunnon.

  tai

  Tiiviysmittaus + ilmanvuotokohtien paikannus: suoritettan kohteessa standardin SFS-EN 13829 mukainen tiiviystutkimus, minkä lisäksi paikannetaan mm. lämpökameraa tai merkkisavuja käyttäen kiinteistön ilmanvuotokohdat.

 • perusraportilla: tilaajalle toimitetaan vaatimukset täyttävä raportti, mistä selviää mm.rakennuksen ilmanvuotoluku qE50 rakennuksen vaipan suhteen, ilmanvuotoreitit ositetaan ja kerrotaan paikan päällä.
 • laajalla raportilla: tutkimuksista tehdään standardit täyttävä raportti, missä selvitetään tiiviysmittaustulokset sekä pohditaan mahdollisia vikojen syitä sekä mahdollisia korjaustoimenpiteitä, vuotoreiteistä tehdään myös kirjallinen kuvaraportti.

 • Kattavampi versio kuin pelkkä tiiviysmitaaus, niille jotka haluavat tiiviysmittauksen lisäksi myös tietää kuinka voisi parantaa rakennuksen tiiveyttä, energiataloudellisuutta ja sisäilmanlaatua.


  Laadunvarmistuspaketti

  Kohteessa suoritetaan rakennusaikana (kun ilmanpitävyyteen vaikuttavat rakennustyöt on tehty valmiiksi, mutta sisäpinnat ovat vielä tekemättä) 2-vaiheinen lämpökuvaus, millä paikannetaan mahdolliset rakennusvirheet kuten ilmavuodot, eristeiden puutteet, kylmäsillat jne. Rakennuksen valmistuttua tutkitaan lämpökameralla uudelleen aiemmin löydettyjen vikakohtien korjausten onnistuminen sekä mitataan tiiviysmittauslaitteistolla lopullinen qE50 ilmanvuotoluku energiatodistusta varten.

  Tällä tuotteella voit saada maksimaalisen hyödyn rakentamisen eri vaiheisiin. Lisäksi voit säästää selvää rahaa pienempänä energiankulutuksena sekä vikojen korjaamisen helppoutena jo rakennusvaiheessa.

  Tuote voidaan räätälöidä sinua ja tutkimustarpeitasi vastaavaksi.


  Muut tutkimukset

  Muut tutkimukset voivat olla laidasta laitaan niin tiiviysmittauksia, lämpökuvauksia tai niiden yhdistelmiä. Mittauksissa voidaan käyttää apuna esim. merkkisavuja, kosteusmittauksia tai muuta tarvittavaa tutkimuslaitteistoa.

  Lämpökamerakuvausta ja tiiviysmittauslaitteistoa voidaan käyttää mm. kattojen kosteusvaurioiden paikallistamiseen, talotekniikan vikojen ja puutteiden paikallistamiseen, teollisuuden kuvauksiin, ilmanvuoto- ja korvausilmareittien selvittämiseen tai vaikka sähkölaitteiden ja laakereiden kunnon toteamiseen.