FAQ - Rakentajan tietopankki

Lisätietoa tutkimuksiin liittyvistä asioista

Kotitalosvähennys tiiviysmittauksesta ja lämpökuvauksesta

Verovähennys tutkimuksista

Tiesitkö, että voit saada lämpökuvauksesta ja tiiviysmittauksesta kotitalousvähennyksen? Lue lisää milloin voit saada vähennyksen verotuksessa.

Ilmavuotojen paikannus Tampere

Ilmavuotojen vaikutus energiankulutukseen

Ilmavuodot voivat kasvattaa energiankulutustasi jopa 7% ilmanvuotoluvun yksikköä kohden. Paikantamalla ja korjaamalla vuodot voit säästää satasia vuodessa.

ilmavuodt voidaan paikantaa tiiviysmittauksen yhteydessä lämpökameralla

Ilmavuotojen paikannus

Kuinka ilmavuodot paikannetaan uusissa ja vanhoissa rakennuksissa?

Lämpökuvaamalla ilmavuodot ja kylmäsillat esiin.

Esivalmistelut ennen lämpökuvausta

Mitä toimenpiteitä tulee suorittaa ennen lämpökuvausta?

Ilmavuotojen paikannus alipaineessa on tehokas menetelmä ilmavuotojen havaitsemiseen

Energiaremontti vanhaan rakennukseen

Eu:n suunnittelmien mukainen esitys vanhojen asuntojen energiatehokkuuden parantamisesta vaikuttaa jopa 500 000 suomaliseen.

Tiiviysmittaus Tampereella

miniFAQ - Asiakkaiden esittämiä kysymyksiä

Mikä on tiiviysmittaus?

  • Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmanvuotoluku energiatodistusta varten. Tämän lisäksi mittauksen yhteydessä yleensä paikannetaan mahdolliset ilmavuodot. Tiiviysmittaus ja ilmavuotojen paikannus ovatkin erinomainen keino varmistaa rakentamisen laatu, energiatehokkuus, asumisviihtyvyys.

Onko tiiviysmittaus pakollinen ja milloin se tulee tehdä?

  • Tiiviysmittaus on pakollinen aina, kun rakennuksen energiatodistuksen ilmanvuotoluvun suunnitteluarvona on käytetty pienempää lukua kuin 4 [m3/(h*m2)]. Suositeltavaa olisi kuitenkin tehdä mittaus jokaiseen taloon, koska mittauksen yhteydessä tehdään yleensä ilmavuotojen paikannus, missä paljastuu mahdolliset puutteet ilmansulussa. Suurimmassa osassa taloja suunnitteluarvo on merkittävästi heikompi kuin lopullinen mitattu arvo. Parempi tiiviysmittausluku parantaa energiatodistuksen arvoa ja nostaa samalla rakennuksen arvoa.

Milloin tiiviysmittaus kannattaa tehdä?

Tähän asiaan on kolme vaihtoehtoa, missä on kaikissa on omat hyvät ja huonot puolet.

  1. Runkovaiheessa eli ennen sisäpuolen viimeistelyitä havaitut ilmavuodot on helpompi ja havempi korjata, kun rakenteita ei ole tehty valmiiksi saakka.
  2. Valmiiseen taloon tehtäessä mittaus päästään monesti hieman parempiin arvoihin, koska jokainen asennettu lista ja uretaani hieman tiivistää rakennetta. 
  3. Kolmas vaihtoehto on tehdä mittaus kaksi vaiheisena. Ensimmöisessä vaiheessa taloon tehdään runkovaiheessa alipaineninen lämpökuvaus ilmavuotojen paikallistamiseksi, toisessa vaiheessa itsetiiviysmittaus eli ilmanvuotoluvun määritys, kun rakennus on valmis. 

Suosituksen mukaan tiiviysmittaus olisi hyvä tehdä valmiiseen taloon.

Mikä on ilmanvuotoluku?

  • Yksinkertaistettuna ilmanvuotoluku kertoo, kuinka paljon rakennus vuotoaa ilmaa rakenteidensa läpi 50 Pa paine-erossa suhteutettuna rakennuksen ulkovaipan (lattia, seinät ja katto) pinta-alaan. Käytännössä tiiviysmittauksetta mitataan useita eri ali- ja ylipaineita, mistä määritellään ilmanvuotokäyrä niin yli- kuin alipaineisesna. Näiltä käyriltä otetaan ilmanvuotoluvut 50 Pa paine-erossa ja niiden keskiarvo on lopullinen arvo. Tulokseen vaikuttaa useita muita tekijöitä, kuten sisä- ja ulkolämpötilat, ilmanpaine jne.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

Toimialue Pirkanmaa
HpsLogo
Ota yhteyttä sähköpostitse:
Soita ja pyydä tarjous: