Ilmavuotojen paikannus

Miten ilmavuotojen painnus toteutetaan

Ilmavuotojen paikannus

Ilmavuodot kasvattavat lämmitysenergian kulutusta. Paikanna ne jo rakennusvaiheessa.

Rakennuksen ilmavuodot kasvattavat energian kulutusta huomattavasti, lisäksi ilmavuodot aiheuttavat vedon tunnetta ja asumismukavuuden heikkenemistä. Tämän vuoksi me HPS kiinteistötukimuksella teemme ilmavuotojen paikannuksen uudisrakennuksiin tiiviysmittauksen yhteydessä.

Vanhemmissa rakennuksissa kannattaa tehdä lämpökuvaus ja ilmavuotojen paikannus aina ennen kuin rakennuksessa aloitetaan tekemaan remonttia tai kun halutaan selvittää tarvetta energiaremontille. Remonttitarpeen kartoitukseen tehdystä tutkimuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja Energiaremonttiin voit saada Ara:lta energiaremonttitukea

Kuinka ilmavuotojen paikannus toteutetaan.

Yleensä ilmavuotojen paikannus tehdään -50 Pa alipaineessa. Alipaine rakennukseen tehdään tiiviysmittauslaitteistolla, millä saadaan luotua haluttu alipaine puhaltamalla ilmaa puhaltimen läpi rakennuksen sisältä ulospäin tarvittava määrä. Koko laitteistoa ohjataan tietokoneella, mikä saa tiedon alipaineesta ja puhaltimen läpi menevästä ilmavirrasta 2-kanavaiselta paine-eromittarilta.

Kun rakennuksessa valllitsee alipaine niin viileä ulkoilma pyrkii tulemaan ilmanvuotoreittejä pitkin rakennuksen sisälle (kesällä tilanne saattaa jokus olla toisin päin, ulkoilma on lämpimämpää kuin sisäilma). Kun ilma pääsee rakenteiden ilmavuotoreittejä pitkin sisälle niin rakenteen pinta jäähtyy. Rakenteen pintaan muodostuu näin vuotokohtiin viilempiä alueita mitkä voidaan paikantaa lämpökameraa käyttäen. Alipaineisen lämpökuvauksen eli ilmavuotojen paikannuksen yhteydessä ei saa käyttää asumisterveysasetuksen lämpötilaindeksiä vuotojen vakavuuden määrittelyyn. Sen käyttäminen on sallitua vain normaalissa rakennuksen ilmanpaineessa. 

Osa ilmavuodoista voidaan havaita ilman alipaineistusta, jos rakennuksen ilmanvaihto on riittävästi alipaineinen koko rakennuksessa. Moneesti kuitenkin rakennusten puolivälin yläpuolella on ylipaine johtuen savupiippuilmiöstä, missä lämmin ilma nousee ylös. Etenkin painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa rakennuksen yläosa on ylipaininen tämän takia ja sisäilma menee ulospäin rakenteisiin, eikä esim. yläpohjan vuotoja voi nähdä ilman alipaineistusta.

Suurten rakennusten tiiviysmittaus
ilmavuodt voidaan paikantaa tiiviysmittauksen yhteydessä lämpökameralla
Toimialue

Ilmavuotojen paikannukset Tampereen ympäristössä ja ympäri Pirkanmaata.

Toimialueemme ydin on Pirkanmaalla, mutta teemme  erityisesti suurien rakennusten, kuten kerrostalot ja palvelutalot mittauksia koko etelä-Suomen alueella. Kannattaa pyytää myös tarjous useammasta mittauksesta koostuviin kokonaisuuksiin tarjous meiltä, kuten rivitalot, paritalot ja useamman omakotitalon kokonaisuudet.

Mittauksia mm. näillä paikkakunnilla

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

Toimialue Pirkanmaa
HpsLogo
Ota yhteyttä sähköpostitse:
Soita ja pyydä tarjous: